Förklaringar och viktig info

VIKTIG INFORMATION

Denna sajt är tänkt att beskriva hur vårt nya hus blev till, men också hur våra tankar har gått före, under och efter byggnationens olika steg. Förhoppningsvis kanske sajten kan bidraga till att andra kan få lite inspiration eller hjälp. Vi är medvetna om att detaljnivån tidvis är hög, dock ur ett lekmannaperspektiv. Ingen av oss har, som ni förstår, byggteknisk bakgrund så benämningar, antaganden, funderingar etc etc utgår ifrån hur vi resonerar om saker i stort och utifrån den bakgrund vi har. Vi är bara byggherrar som bygger ett drömhus. Vi tycker det är ett coolt hus (därav domänanmnet), men det som tilltalar oss ogillas kanske av andra.

UPPHOVSRÄTT
Allt bildmaterial på denna sajt, med undantag för vissa företags logotyper, är upphovsrättsskyddade, och ägda, av sajtägaren. Upphovsrätten omfattar även ritningsmaterial och texter som publiceras här. Inget av det material som visas på CoolHouse.se får spridas eller användas i andra sammanhang utanför CoolHouse.se utan upphovsrättsinnehavarnas skriftliga medgivande.

POLICY FÖR INTEGRITET AVSEENDE PERSONER I PROJEKTET
Det är vår ambition att inte röja enskilda individers identiteter här, vare sig om erfarenheterna av dem har varit goda eller dåliga. Av denna anledning använder vi primärt initialer eller personernas funktioner i projektet när vi refererar till de personer som är involverade i projektet på ett eller annat sätt. Nedan följer en lista på dessa initialer och på vilket sätt dessa personer är knutna till projektet. Personers riktiga och fullständiga namn avslöjas ENDAST om vi har fått skriftligt godkännande av respektive person om att detta är ok.

POLICY AVSEENDE FÖRETAG I OCH UTANFÖR PROJEKTET
När det gäller företag så redovisar vi alltid namnen på de företag vi har goda erfarenheter av, detta innebär dock inte att företag vars namn publiceras här med automatik därmed kan tolkas som att vi har goda erfarenheter av dem, kontexten avgör hur intrycken ska tolkas. De företag vi har dåliga erfarenheter av försöker vi att undvika att redovisa namnen på. Dock kan ju misstag ske. Om du hittar något ställe där ett företag (eller för all del en person) nämns på ett sätt som till fullo identifierar dem, är vi tacksamma om du kan skicka ett mail till report@coolhouse.se med en hänvisning eller länk till den plats där identifieringen görs, så att vi kan granska och om så applicerbart även avidentifiera personen eller företaget ifråga.

Utgångspunkten är oftast att företag (bortsett från de ev. misstag som beskrivs ovan) som nämns vid namn, har vi på ett eller annat sätt goda erfarenheter av, dvs även om en viss leverantör inte till fullo har ”skött sig” så kanske vi ändå är nöjda, alternativt om ett företag inte har valts som leverantör till oss, så kanske vi ändå anser oss ha tillräckligt goda erfarenheter av det företaget så att vi ändå nämner dem vid namn. Detta för att kunna promota företaget ifråga.
De företag som vi har valt till leverantörer till vårt byggprojekt kan finnas med på denna sajt oavsett vi har fått deras skriftliga medgivande eller ej. Om du representerar ett sådant företag och anser att ditt företag inte ska finnas med här, så var snäll och skicka ett mail till report@coolhouse.se med en hänvisning eller länk till den plats där identifieringen görs, så att vi kan granska och om så applicerbart även avidentifiera personen eller företaget ifråga.

INITIALER PÅ PERSONER I PROJEKTET
Nedan följer en lista med initialer på de personer som varit inblandade i projektet:

Initial Funktion
SX byggherre 1
MX byggherre 2 (det är för det mesta jag som skriver här)
BS VD för totalentreprenörföretaget som gick i konkurs i mitten på November 2008. Är sedan dess inte med i projektet. (BS kan normalt uttydas som ”bullshit” vilket var det som för det mesta kom ut ur munnen på denna bedragare)
GT Ytterligare en av de polskättade ”entreprenörerna”/bedragarna som jobbade på huset efter BS konkurs. Utslängd efter stölder, fusk och att han struntade i att ta ansvar för utfört arbete.
JC Arbetsledare för det senaste byggbolaget – en hyvens man!
UG kvalitetsansvarig och tillika konstruktör
PK BS:s arbetsledare/byggingenjör (den ordinarie)
(på denna sajt används byggledare som synonym för arbetsledaren)
MK BS:s arbetsledare/byggingenjör (vikarie när PK var sjuk)
(på denna sajt används byggledare som synonym för arbetsledaren)
JK kvalitetsansvarig elkonstruktör
L elektriker, den utförande (blev senare utsparkad från bygget)
B Ny el-utförare som tycks veta vad han sysslar med, ersatte L.
JN kvalitetsansvarig för VVS (utkickad från projektet i December 2008 pga undermålig kvalitetskänsla + oseriositet)
OL Arkitekt 1, ”konstnärlig ledare”
JS Arkitekt 2 + byggingenjör
RG Arkitekt 3 + byggingenjör
DH Säljare av inredningsmaterial hos BS
BP Besiktningsman som användes innan projektets start.
SK Av byggherren inhyrd projektledare, kom in i Oktober. (detta borde vi ha gjort för LÄNGE sedan). SK:s uppgift är att driva på så att materialleveranser sker i rätt tid, att dokument som ska in, kommer in osv. Bygget har en tid att passa och SK hjälper oss byggherrar med att försöka driva på med detta.