Budgetering

Vi satte igång rätt så tidigt med att göra en budget för hela projektet. Som grund för budgetarbetet använde vi ett Excel-ark som vi tog fram ungefär vid tiden då vi var husspekulanter första gången, dvs runt år 1999. Med det arket kunde vi snabbt knappa in några nyckeltal såsom husets pris, driftkostnad, taxeringsvärde, ev. tomträttsavgäld, aktuell ränta samt övriga uppgifter av mer beständig karaktär såsom schablonmässiga kostnader för livet i övrigt, våra inkomster och skatter. Med det i högsta hugg så kunde vi då snabbt få en bild över var vi stod ekonomiskt när vi tittade på hus den perioden.

Under årens lopp har Excel-arket utvecklats ganska lite. Vi har gett bort det till några olika vänner som har varit husspekulanter och vi har bara fixat lite räknefel, anpassat till nya fastighetsskatter etc.

Inför vårt budgetarbete nu har Excel-arket gjorts om mer eller mindre helt och hållet. Istället för schablonmässiga övriga kostnader så har vi nu med:

* vår räkningshistorik sedan åtta år tillbaka, med en grafisk trendindikator för överblickens skull

* en komplett uppdatering av Excel-fliken som räknar på och sammanställer husets kostnader såsom drift, kapitalkostnader, skatter, avgifter

* c:a 20 st övriga Excel-flikar med bla framtagen budget för
– räntor (inte schablon utan uppdelat på ett antal lån och förväntade räntor)
– fönsterkalkyl
– dörrkalkyl
– värmesystemskalkyl
– kökskalkyl
– kalkyl för WC/dusch och WC/badrum
– kalkyl för tvättstuga
– kalkyl för skjutdörrar
– kalkyl för förväntade energikostnader (nedbrutet till apparatnivå) (jo, jag vet, denna är lite väl detaljerad, men den var kul att göra)
– kalkyl för tjuvlarm
– kalkyl över förväntade kostnader för kvalitetsansvarig
– kalkyl över el-pryttlar (dosor, spottar, strömbrytare, fläktar osv)
– kalkyl över driftkostnader (värme, sopor och vatten)
– kalkyl över kreditkostnader och alternativkostnad
– en megakalkyl där övriga budgetposter ingick men där de inte behövdes brytas ned i detalj (här fanns också sådant material som vi valt att lyfta ut ur entreprenaden)
– en ”förhandlingsflik” för att snabbt få en överblick över vad vi budgeterat i totalt pris vs. vad det skulle bli innan förhandling, dvs en slags ”prutflik” (denna gav ett FANTASTISKT förhandlingsläge när vi väl satt där och förhandlade med entreprenören, vi visste EXAKT (nåja! ) vad vi snackade om!)
– en flik där vi snabbt genererade ett ”Letter of intent” med överenskommet pris, vilket material som INTE skulle ingå samt arbete som INTE skulle ingå. Efter avslutad förhandling, skrev vi ut denna sida och bad om en underskrift från entreprenören så att vi inte skulle behöva stå där när det riktiga avtalet skulle skrivas på och bara finna att det helt plötsligt var ett annat pris som gällde (detta hände faktiskt pga ett missförstånd, men vi visade då detta ”Letter of intent” så det löste sig snabbt).

Med vårt Excel-ark har vi vunnit mycket i form av kontroll över kostnaderna, men i ärlighetens namn så tog det MYCKET tid att ta fram såväl kalkyleringsmallarna som själva innehållet. Jag skulle tro att jag nog jobbade i snitt mellan 4-6 timmar/dag efter jobbet/barnens läggtider med att jobba på mallen och ta reda på vad olika saker kostade. Dessutom begärde vi in en drös med offerter och var ute på olika ställen och kollade in priser och materialkvaliteter. Detta arbete varade under kanske 2-3 månader. Det var mycket slitigt!

Å andra sidan så kan vi idag när bygget är igång, näst intill luta oss tillbaka och se saker ske med det pris som vi hade estimerat. Dock med några få undantag såsom fönster och belysning där vi räknade för lågt. Anledningen till ”felräkningen” var för att vi valde andra bättre produkter och det gav såklart högre priser. I ursprungskalkylen innan vi hade förhandlat klart fanns det dock en post på 5% för oförutsedda utgifter så den fick ju användas till detta.

Vi har i dagsläget en mycket liten avvikelse från budgeterade utgifter och kostnader. Avvikelsen beror på dyrare materialval och tilläggsarbeten. Allt har dock inte gått uppåt, vi har lyckats förhandla ner en hel del priser också.

Jag har påbörjat en webbifiering av kalkylen här på denna sajt så att ni andra också kan använda er av kalkylen här när ni beräknar era egna kostnader inför ett bygge.

Slutligen ska det nämnas att även om vi är mycket kostnadsmedvetna så är det inte så att vi alltid väljer det billigaste. En viktig lärdom från livet i övrigt är dessvärre att det som från början uppfattas som billigast oftast egentligen är dyrast i längden. Vi har gjort våra beslut utifrån en kombination av estetik, design, kvalitet, miljö och pris.