Uppgivet konstaterande om hantverkare

Uppgivet konstaterande om hantverkare och byggbranschen i stort

Varför har i stort sett ALLA dåliga erfarenheter av hantverkare?

Ett exempel från offertprocessen
Vi har under vårt bygge drabbats av en rad halvfigurer som kallar sig för hantverkare i byggbranschen. Om vi börjar med hur det var i offertläget så begärde vi in offerter från flera olika företag. Jag vill bestämt minnas ett företag som vi hade hört var bra, det var ett byggföretag i en intilliggande by. Ägaren av bolaget hade vi pratat med vid ett par tillfällen om vårt bygge och han skulle räkna på vad det skulle kosta att bygga det, vi ville i det läget ha ett indikativt pris. Vad händer? Inget! Första gången han skulle ha svarat och inte gjorde det så fick vi svaret att han skulle återkomma om en vecka. Inget svar då heller och vi ringde och ringde efter honom, när vi till slut fick tag på honom så skulle han svara efter tre veckor. Gissa vad som hade hänt efter fyra veckor? Just det, inte ett dyft! När vi till slut hade ringt honom upprepade gången så fick vi svaret att han tidigast skulle svara inom tre månader. En offertprocess tar lång tid så vi nöjde oss med det. Efter tre månader så fick vi till slut beskedet att det bara skulle ta ytterligare lite tid. Karldjäveln ringde ALDRIG tillbaka till oss och sa att han inte skulle ha tid, det initiativet låg alltid på oss.

Några exempel från byggprocessen
En elektriker som vår s.k. entreprenör hade på plats, hade en massa konstigheter för sig. Emellanåt kunde man tro att han led av Alzheimers. Jag vet att vår elkonstruktör (som f.ö. är en av få under hela vårt projekt som vi har känt att vi kunde lita på) var oerhört frustrerad och inte trodde att elektrikern ifråga skulle reda ut det. Senare byttes elektrikern dessbättre ut efter att vi hade sagt till på skarpen.

En VVS-snubbe som vår s.k. entreprenör hade på plats i bygget redde inte ut de allra enklaste saker inom sitt eget gebit. Till slut krävde vi att han skulle bytas ut och den som kom istället var en dröm i pålitlighet och kvalitet på utfört arbete.

Ett flertal byggare som inte gjorde vad de skulle eller enligt ritning. Hade vi inte följt upp dem noga så skulle mycket fusk ha byggts in.

Efteråt har det visat sig hur de s.k. entreprenörerna/bedragarna fungerar. Detta kommer vi att skriva särskilt om. Det är en sanning som gör ont när man nu känner till den. USCH!

Det företag med den ägare som vi anlitade och som kallar sig själv för byggentreprenör är allt annat än kunnig. I grund och botten, har det visat sig, så är han musiker och har ingen som helst byggbakgrund. Det är dock ingen ljuv musik han har producerat.
Att ta en färdig inköpslista, läsa innantill när han skulle beställa material från byggvaruhandeln, var tämligen triviala moment. Trots det misslyckades han kapitalt med det. Vi förlorade minst 60-80 dagars byggtid på det.
I en totalentreprenad så ligger också att byggentreprenören ska sköta projektledarskapet för sin egen leverans. Det har varit en soppa utan like som är under ALL kritik!

Eget inköp av material
Vi köpte visst material från en som entreprenören pekade ut. Det var innan vi visste vad det var för typ. Materialen hade ett pris från början och fick nya pris när det levererades. Visst skulle man kunna säga stopp och skita i att betala, men efter att ha utsatts för detta förbannade beteende under lång tid så blir man så luttrad och betalar i alla fall. Detta förbannade företag kommer vi snart att skriva mer om.

Är svenska byggföretag bättre?
Vi gjorde ett test nu mot slutet av vår byggprocess. Vi var så utless på de leverantörer som vi hade haft hittills att vi ville prova ett svenskt byggföretag för den uppmontering som vi behövde göra för de räcken som skulle sitta runt takterassen, balkongen och den inre ljusgården/schaktet mellan ovanvåningen och bottenvåningen.
Vi ville ha svenskar för att vi i vår enfald trodde att de skulle kunna hålla leveranstiden och det pris som de gav ifrån sig. Vi trodde också att de skulle vara kundorienterade och därmed måna om sin kund eftersom, om deras arbete blev bra, så hägrade ett antal nya jobb på vår tomt (byggnation av garage, förråd, montering av cederträpaneler, stenläggning av uteplats osv).
DJ-VLA TOMTAR! Jag fick ett pris för att göra allt som hade med räckena att göra. En av bolagets ägare fanns på plats för att bilda sig en uppfattning om hur stort jobbet var och därefter fick jag en offert som jag accepterade trots att den var dyrare än polackernas offert. Efter att det svenska bolagets gubbar jobbat på plats under en dag så fick jag veta att priset inte skulle hålla, utan helt plötsligt steg priset med 50%. Jobbet var, då jag skrev detta, fortfarande inte klart. När jag ringer och frågar när de ska komma så säger de typ att de ska komma ”nästa vecka”. Jag har t.o.m. upptäckt att när jag ringer från min egen telefon där de kan se mitt nummer så svarar de inte. Skyddar jag numret och ringer upp igen så svarar dom. JAG BLIR SÅ FÖRBANNAD!!!!!!!!!!!!!!

(edit 26/2 2010:  när ovan nämnda svenska byggbolag som skulle montera upp våra räcken till slut blev klara med sin leverans så skickade de fakturor på belopp som vida översteg det som vi hade kommit överens om. Lägg därtill att vi hade reklamerat till dem när de var på plats eftersom arbetet var dåligt utfört. Vi bestred fakturorna, varpå de hotade med kronofogden flera gånger. Till slut gick det vidare till Kronofogden. Vi bestred det även där varpå det skickades vidare till Tingsrätten. Innan vi svarade på det föreläggande om yttrande som Tingsrätten ställde på oss, så kallade vi in två av varandra oberoende besiktningsmän som båda dömde ut monteringen som dålig. Vi fick också hjälp av en advokat för att granska vissa formuleringar. Eftersom tiden var knapp och vi endast hann få in en av besiktningsrapporterna så skickade vi in den tillsammans med ett förtydligande om vad som hade hänt, vårt bestridande, en lista av vittnen samt som sagt besiktningsrapporten. Efter c:a två veckor ringde Tingsrätten till oss och sa att byggbolaget hade gett upp och de undrade om vi kunde acceptera eller om vi ville gå vidare med dem. Vi valde då, pga att vi var så luttrade av alla tråkiga erfarenheter, att avstå vidare process.)

Är alla idioter?
Nej, alla är inte idioter, ohederliga, svarar inte i telefon när kunden ringer, struntar i reklamationer, struntar i kvalitet, struntar i ingångna avtal osv. Inte alla, men väldigt, VÄLDIGT många! Frustrationen är stor!
Byggbranschen behöver en kvalitetsstämpel och att stå under kontroll av någon form av statligt ackediterad kvalitetskontroll.

Det är helt enkelt så att vi tror att det finns väldigt få hantverkare i byggbranschen som vet vad ett fast pris innebär, eller som respekterar en lovad leveranstid, eller för all del att kunden har rätt att kräva kvalitet.

Uppföljning av olika leverantörer i vårt byggprojekt
När hela vårt projekt har avslutats, och vi känner att få åter får orken tillbaka, så kommer vi att publicera den nakna sanningen om alla som har varit inblandade i projektet. Det blir många sågningar, men också några få företag som kommer att hissas till skyarna för sin kundorientering och service.

Stay tuned!