Byggbolag

En hemsk upptäckt

Ägarna till de byggbolag som vi har haft i vårt byggprojekt har visat sig vara såväl odugliga som i vissa fall rena tjuvar. Vår upptäckt är hemsk, men måste publiceras så att fler slipper råka illa ut.
(det måste understrykas att detta naturligtvis inte berör alla polacker, vår elkonstruktör är av polsk börd och han är utan tvekan den bästa av alla som har varit inblandad i projektet)

Vår första leverantör, ENS – Euro Network & Byggservice AB, gick ju som bekant i konkurs. Några månader före konkursen började vissa saker gå upp för oss. Genom att vi såg att underentreprenörerna till synes inte mådde bra, så pratade vi med dem och fick veta att de inte fick betalt för sina fakturor trots att de var överens med ENS om beloppen. När vi så pratade med de flesta av dessa underleverantörer insåg vi att detta var satt i system, alla blev blåsta. Den genomgående principen var följande;

Säg att ENS blev överens med en underleverantör om att utföra ett visst moment för säg 10.000 SEK. Typiskt var då att det skulle ha kostat oss 20.000 SEK + moms. I vilket fall som helst så jobbade underleverantören med arbetet och när de ansåg sig vara klara så skickade de en faktura till ENS som i sin tur skickade sin faktura till oss. Vi hade då möjlighet att inspektera momentet och om det fanns behov av korrigeringar så utfördes dessa (kanske), i annat fall så betalade vi fakturan. Under tiden hade ENS kommit överens om priset för ett nytt moment som underentreprenören skulle jobba vidare med. Efter en tid började de ställa frågor om varför de inte fick betalt för det första momentet varpå de ofta fick till svar att kunden inte hade betalt och att de därför inte kunde få betalt än (=ren lögn!). Detta förfarande upprepades lite senare (och de hade alltså då investerat ny tid i byggmoment två) varpå ENS till slut sa något i stil med ”Kunden har inte betalt, men jag kan ge dig lite så länge”. Lite var typiskt något som låg mellan 30-50% av överenskommet pris för momentet. Konsekvensen blev att skulden från ENS till underleverantören växte hela tiden och att underleverantören blev mer och mer livegen eftersom de ju hde en fordran på ENS som de inte bara vile släppa och detta utnyttjade ENS.
När vi fick veta att denna procedur tillämpades så sade vi till entreprenören att nu skulle vi inte betala en spänn till direkt till honom, utan nu ville vi se underleverantörernas fakturor, betala direkt till dem och få ett kvitto av entreprenören på att vi hade betalt hela beloppet till honom. Resten, om det fanns någon sådan, betalade vi till entreprenören.
Efter en tid så gick ENS som bekant i konkurs. Vi hörde då att entreprenören hade talat om för sina polska underentreprenörer att vi var mycket nära personlig konkurs (!), vilket naturligtvis var ren och skär lögn. Eftersom vårt byggprojekt var relativt stort så ansåg sig väl entreprenören sig nödgad att öka på det fluffiga innehållet i berättelsen om varför hans underleverantörer inte kunde få betalt enligt överenskommelse.

(ägaren av ENS bildade ett nytt bolag, JBM Kvalitetsbygg (inte anlitat av oss!), i samband med sin konkurs och han skickade fram en intet ont anande polsk byggare som bulvan. Givetvis blev också denna person lurad på en större summa pengar av sin kompanjon. Att han var bulvan råder ingen tvekan om, titta på denna kontaktperson)

Entreprenör nummer två, Build in Skåne, som vi tog in i början på detta året hade själv arbetat tillsammans med ENS och hade själv blivit lurad av ägaren där. Vi trodde i vår naivitet att han då inte skulle lura andra. Dessvärre hade vi fel.
Build in Skåne började bra, men det visade sig sedan att ägaren inte ville göra rätt för sig, han överfakturerade, ljög för oss, försökte fuska, betalade inte sina underentreprenörer (enligt en identisk procedur som ENS tillämpade) osv osv. När han inte fullgjorde sina åtaganden och att vi insåg hur han behandlade sitt folk så slängde blev det mer och mer infekterat.
Vi har efteråt, när vi har undersökt hans förehavanden mer, fått veta att andra har råkat ut för samma sak och det är än värre än så.
Ägaren av Build in Skåne, hade tydligen sagt till folket på mitt bygge att det var helt ok att de tog med sig 10% av materialet från byggplatsen! Arbetarna trodde väl att ägaren till Build in Skåne betalade för materialet, men sanningen var ju den att VI betalade för materialet. Enligt uppgift var det entreprenören själv som stal absolut mest från vår byggplats.

Vad är då vårt ansvar i detta? Kunde vi ha gjort något för att undvika detta?
Vårt ansvar, som vi ser det, är nu att se till så att andra får veta hur det fungerar med dessa skojare. Vi kunde nog inte ha gjort något annat för att undvika det. Vi har varit mycket noggranna och kollat upp referenser osv. Folk i allmänhet, tror vi, ser dock inte detta, vi har gjort det eftersom vi liksom har levt i projektet och därmed upplevt saker som en ”normal” byggherre förmodligen inte hade gjort.
Vi har inte heller stirrat oss blinda på priset, det är ju t.o.m. så att vi har avfärdat leverantörer som har varit billigast i övertygelsen om att de var oseriösa. Vem vet att det var så? De hade kanske varit bättre än de skojare vi råkade ut för samtidigt som vi hade sparat c:a 500.000 SEK.

Vi vill också understryka att dåliga leverantörer finns överallt, även bland svenska firmor vilka ju ofta slår sig på bröstet och slår ner på polacker. De må betala sina arbetare, men kvalitetsmässigt, affärsmässigt, moralmässigt och beteendemässigt så är i alla fall de som vi har råkat ut för, än sämre än våra polska arbetare.

Vår uppmaning till er alla är; gör inte affärer med vare sig ägaren av ENS eller ägaren av Build in Skåne. De förtjänar EN sak och det är att skaka galler.