Värmesystem

Värmesystem

Vi var ute i rätt så god tid med att se på vad som kunde erbjudas i form av uppvärmningssystem för huset. I området där tomten finns, finns det inte fjärrvärme pga att intresset för att ansluta sig varit alltför lågt bland grannarna där. Det gör inte oss något därför att vi inte vill gå från ett hårt beroende till en leverantör (idag bor vi i ett hus med direktverkande el) till ett annat hus med ett hårt beroende till en annan leverantör där ju fjärrvärme är nästan värre ur monopolsynpunkt då man bara har EN leverantör att välja på…

Under en tid för några år sedan försökte jag övertyga min fru om att vi skulle sätta upp ett sånt där vindkraftverk som man kunde ha på tomten. Enda kravet på dem var, såvitt jag förstod, att samma krav skulle gälla för dem som gällde för flaggstänger, dvs ej bygglovsplikt och grannens tomt skulle inte påverkas i det fall vindkraftverket behöve monteras ner eller om det helt enkelt blåste ner. Jag hade faktiskt ganska stora förhoppningar på den leverantören, frugan var väl si så där intresserad och arkitekten var, som brukligt för dem , närmast ”allergiska” mot en sådan installation (se PVC-fönstren under ”Fönsterfunderingar). Leverantören av kraftverket hette Hannevind och det verkade rätt så intressant fram till att det började skrivas en hel del negativt om dem och att de sen kom i ekonomiska besvärligheter. Ja, då stängdes dörren för att eget vindkraftverk. Egentligen var det kanske inte så realistiskt…

Jag har också haft funderingar på att sätta upp solceller för att producera el till huset, jag hade till och med tänkt förbereda huset med fästpunkter på taket och med kablage draget till elcentralen i källaren. Dock visade det sig att det skulle kosta betydligt mer än det skulle smaka. Solcellerna skulle helt enkelt vara svindyra och payoff-tiden längre än vad vi har kvar i tid av våra liv. Så då stängdes den dörren. (dock kommer vi att förbereda huset för en framtida montering av solceller för elproduktion)

Till slut landade vi i att antingen sätta ett aggregat för luft-vatten eller jord-vatten. Valet föll på ytjordvärme. Vi läste in oss på vilka leverantörer som var de bästa och väldigt snabbt visade det sig att många, såväl leverantörer som energirådgivare, mer eller mindre avrådde ifrån att välja IVT. IVT syns mycket i TV-reklam så de är kända, men dessvärre tycks de vara ökända i branschen.
Felet med IVT sägs vara att de inte tar ansvar för supporten/garantierna som de lämnar på sina aggregat. Kunder sägs ha fått vänta jättelänge på reparationer. Eftersom flera, av varandra oberoende, källor sa ungefär samma sak så bestämde vi oss för att det i alla fall inte skulle bli IVT (det ska kanske i sammanhanget nämnas att tex min morbror har en IVT-anläggning och han är mycket nöjd, så det finns säkert bra referenser också).

De kvarvarande alternativen tycktes vara Thermia, Nibe och CTC. Såvitt jag har kunnat läsa på nätet så är CTC bättre på luft-vatten, så kvar fanns då endast Thermia och Nibe.

Vi fick genom Thermia här i Skåne namnet på ett företag här i krokarna som säljer Thermia och jag begärde en offert från dem. Inte en gång var detta företag och tittade på omgivningarna där huset skulle ligga, ritningar på huset fick de dock. Bemötandet i övrigt var däremot bra. Baserat på den begränsade informationen så fick jag en offert från det företaget. Parallellt med mina kontakter med Thermia-säljaren, så hade jag kontaktat ett annat företag, Värmia Syd i Malmö, som sålde flera fabrikat (dock ej Thermia pga Thermias policy) och pratat en hel del med en säljare där. Han gjorde ett bra intryck på mig, vi resonerade en hel del på telefon och jag begärde in en offert. Han ville dock inte ge mig någon offert förrän han hade tittat på tomten och på de betingelser som gällde för tomten (trots att han hade fått ritningarna). Efter att ha besökt tomten och kollat läget fick jag så en offert.

Utöver Värmia Syd hade jag kontakt med ett säljande företag till och jag fick en attraktiv offert av dem, de var dock aldrig ute på tomten och tittade och resonerandet kring olika lösningar var tämligen begränsat. Värmia och detta företag var ganska nära varandra i offertvärdet, medan Thermia-säljaren och ytterligare en annan leverantör var mycket långt ifrån varandra i pris:

* Thermia-säljaren: 300.000 SEK (inkl golvvärmeslingor och reglering)

* icke namngivet företag 1: 350.000 SEK (inkl golvvärmeslingor och reglering)

* icke namngivet företag 2: x SEK (exkl. golvvärmeslingor och reglering)

* Värmia Syd i Malmö: högre än ”icke namngivet företag 2”, men de gav ett bättre och mer intresserat intryck än dem. Deras offert var bra mycket lägre än de andra företagen, men också här var golvvärmeslingorna och regleringen exkluderad då byggentreprenören skulle ta detta på sig.

Till slut föll valet på Värmia Syd i Malmö. Jag hoppas att det var ett bra val, det återstår att se…

Vi valde följande utrustning:

* Nibe Fighter 1135, 10 KWh (ytjordvärmepump)
* Nibe FLM30 (frånluftsaggregat)
* Separat varmvattenberedare
* Fem st element för montering i källaren

Nibe Fighter 1135 Nibe FLM30
nibe_fighter_1135.jpg nibe_flm30.gif

(jag hade också kontakt med Sintab i Lund, men de visade NOLL intresse av att offerera till mig.)