Värdet av ett tydligt avtal och tydliga kravspecifikationer

Värdet av ett tydligt avtal och tydliga kravspecifikationer

Ett absolut råd är att göra som vi när det gäller kravspecifikationerna. Vi har köpt in hjälpen med att ta fram kravspecifikationerna, detta skedde m h a vår arkitekt. Som grund för hela vårt kontrakt så har vi hela 14 dokument som beskriver projektet i en rätt så detaljerad nivå. Inte på skruvnivå, det behövs inte, sådant regleras av ABS05-avtalet.

Avtalet har jag skrivit själv och det ger absolut noll utrymme för tolkning. En del av materialet till vårt hus har vi köpt in själv, medan vi har behövt hjälp med monteringen av det materialet. detta har återspeglats i det avtal som jag skrev som följde principen ”Allt material ingår enligt kravspecifikationerna, utom det som uttryckligen står nedan att det inte ingår. Även om materialet inte ingår, så ingår ändå arbete och monteringsmaterial för att montera detta material. Endast det material som uttryckligen uppges inte ingå i totalentreprenaden kan anses att inte ingå.”

Alla dokument och avtal har därefter nagelfarits av vår advokat som har granskat allt i minsta detalj och han föreslog ändring av några enstaka formuleringar, dessa ändringar genomfördes och resultatet blev ett vattentätt avtal med tydliga kravspecifikationer.

Kort och gott: gör detta arbete i god tid innan för skulle du hamna i otydligheter med din leverantör så är det för sent om dokumentation och avtal inte är på plats då.
Det är skönt att veta att vi har det där bakom oss. Inte för att vi tror att vi någonsin behöver att komma i någon konflikt med vår leverantör, han har ju såklart förstått vad det är som han har skrivit på.