Uppföljning

Uppföljning på kravspecifikationer och avtal

Det är lätt hänt att man lägger sig i väldigt mycket om man tror att tex tidplanen inte kommer att hålla, eller att arbetet inte utförs på det sätt som man har kontrakterat. Enligt ABS05 så har man långtgående rättigheter till granskning som konsument. Det har jag gjort – mycket. För mycket skulle jag tro. (dvs mer än jag kanske borde)

Nu har jag bett vår kvalitetsansvarige (KA) att följa upp mycket mer ofta så att rätt material används, dvs i enlighet med det avtal och de kravspecifikationer som vi har. Vår KA har ett utökat KA-ansvar vilket innebär att hans uppdrag dessutom är att följa upp bygget under byggtiden. Normalt sett så tar en KA:s ansvar slut efter att kontrollplaner etc enligt kommunens krav är färdigställda, men om man inte inser allvaret i hela projektet så kanske man inte inser att man behöver en KA med utökat ansvar för uppföljning under hela byggprojektet.

Vi har turen att ha en KA som har en mycket lång erfarenhet både som konstruktör och som KA, det känns tryggt. Han har på senare tid funnit en del saker som borde ha gjorts på annat sätt och han har också sett till så att dessa saker har ändrats. Det som har varit fel har säkert varit rena misstag, jag har ingen anledning att tro något annat.

Uppföljning är alltså inte tecken på att något har gått fel, utan bara tecken på att tydlighet och noggrannhet är av yttersta vikt för att få ett framgångsrikt projekt. Genom att förbereda för att problem EVENTUELLT uppstår, så behöver man inte spilla dyrbar tid på att argumentera när/om de väl inträffar.