Tips och bra råd

Tips och bra råd

Här kommer vi fortlöpande att fylla på med saker som vi har gjort och som vi gladeligen rekommenderar andra. Det kan bli ett virr-varr av teknik till ekonomi osv…

Skaffa en mailadress för varje kontaktyta
Innan vi bestämde oss för vem som skulle leverera till oss så hade vi en epsciell mailadress som var åtskiljd från våra personliga mailadresser i förhoppningen att detta skulle bidraga till ökad ordning och reda. Dessvärre visade det sig att mängden mail var så pass stor att EN seperat mailadress inte var bra nog. När vi sedan satte igång bygget så lade vi upp en mailadress för varje kontaktyta vi hade, samtliga dessa mailadresser vidarebefodrade inkommande mail till en annan mailadress som då s.a.s. representerade all inkommande kommunikation och därmed förenklar för oss om vi vill leta efter något speciellt mail när vi inte kan härleda till en specifik leverantör. Vi har också en mailadress för de kontaktytor som vi bedömer att vi inte kommer att ha så mycket kontakt med.

Skaffa ett särskilt mobilnummer för alla byggkontakter
Ett synnerligen bra råd. Innan projektet drog igång så använde jag av slentrian min byggmobil för mängden inkommande mobilsamtal var tämligen begränsat. Efter byggstart så skaffade vi en separat mobil för all kommuniklation med de som är inblandade i projektet. Det är MYCKET bättre så!

Dokumentera, fotografera och skicka mail
Så fort du och en leverantör har kommit överens om något så ta dig tid att dokumentera er överenskommelse och skicka ett mail till honom/henne om vad ni har kommit överens om.

Varje dag så fotograferar jag från 15 förbestämda vinklar runt huset. Dessutom fotograferar jag allt som har ändrats sedan förra gången. Visst blir det många digitala bilder, men det är värt det tror jag. Dels så kan jag direkt skicka mail till berörd leverantör om något är fel och bifoga en bild, dels kan man bygga en sån här websajt för att visa kompisar och andra om hur projektet fortskrider.
Fördelen med webbsajten är dessutom att man (förhoppningsvis) kan få fortlöpande råd från folk som vet bättre. Vi har dessutom turen att ha en blivande granne som är kunnig inom byggande och han har redan gett en hel del bra tips. Alla tips och kreativa synpunkter är bra!

Prutning
Ett litet, men dock, tips vi kan lämna avseende prut är att köra den där stilen som vissa personer av icke-svensk börd kör; ”Ge mig bästa priset, kompis”, fast i vårt fall körde vi en egen variant som kräver en del eget arbete.

Ett av byggnadsmaterialen vi skulle köpa kostade enligt vår budget runt 90.000 SEK, men efter att ha gjort lite efterforskningar så visade det sig att samma produkt såldes under ett annat namn av en utpräglad lågpriskedja. Redan där hade vi sparat förhållandevis mycket gentemot det budgeterade priset. Lågpriskedjan tycks vara någon form av franschising för man får olika rabatter i olika affärer. När vi i den första affären frågade efter deras ursprungspris så fick vi ett pris, men vi kontrade då med att det är ett nybygge så det är mycket som går ut, då fick vi utan att själv försöka pruta, 10% rabatt på stående fot. Taktiken har därefter varit att försöka förbättra den rabatten, för när vi nästa gång besökte samma butik så frågade vi en annan i personalen där om vilken rabatt vi skulle få och då gick det ner till 5%. Vi åkte då till en annan ort och fick istället 15% rabatt. Vi tror inte att vi når längre än så. Vi bedömer det som ganska troligt att de ha 20% marginal på den produkten och något ska de ju tjäna. I annat fall hade man kunnat prova att squeeza lite till, men vi valde att avstå. Från det budgeterade priset har vi nu sparat c:a 32.000 SEK, eller c:a 36%, vilket är rätt så bra.

Andra prissänkare
Många varor som säljs i Sverige som ”svenska” eller ”tyska” kvalitetsprodukter är legotillverkade i Polen. Man betalar alltså en hel del för ett varumärke. I samma fabrik som en viss produkt tillverkas, tillverkas också andra produkter och ofta är det identiska produkter, men i sista ledet i produktionskedjan så sätts ett visst varumärke på eller så packas produkterna i förpackningar med olika varumärken på.

Ett bra tips är alltså att kolla vad varorna kostar i Polen, Litauen, Estland och Lettland. Det kräver en hel del ”grävande” och jämförande, men det kan betala sig väl.
Ta t ex badkar. Badkar och andra plastprodukter (t ex båtar) tillverkas ofta i Polen. Ett badkar som kostar c:a 25.000 SEK i Sverige i badkarsbutiken, kan du ofta köpa till c:a halva priset inklusive frakt om du köper den direkt. Visst finns det nackdelar, den dagen du eventuellt behöver utnyttja en garanti så är det inte säkert att du klarar dig undan att prata polska, men troligt är att du klarar dig bra med lite skoltyska eller engelska.

Varför inte istället välja någon som parallellimporterar!? Vi har valt parallellimport för några få av våra materialval. Det sparar många sköna kronor. Du kan troligen spara i storleksordningen 30%-40%, kanske något mindre beroende på vara, pris och ev. mängd.
Samtidigt ska man inte överdriva det där med parallellimport, det finns ingen ”naturlag” som säger att det med nödvändighet är billigare bara för att man köper utifrån.

Vissa varor tycks inte längre vara någon vits med att parallelimportera från t ex Polen eftersom den polska zlotyn har gått upp samtidigt som den polska ekonomin går för högtryck med viss inflation som följd. Exempel på varor som du förmodligen hittar billigare i Sverige är parkett, kakel och klinker.
Var extra försiktig om du importerar tex en kamin. Det kan mycket väl vara så att den inte är typgodkänd i Sverige och då är du rökt!