Teknik är kul

Allt anslutningsjobb i detta hus är ganska omfattande. Utan att gå in på alla detaljer kan jag nämna en del:

*  nätverk med cat 6 (gigabit-klassat), c:a 50 dubbla uttag. Ett LAN bakom trippla brandväggar, ett DMZ, redundanta nät mellan switcharna. Ganska flippat nät faktiskt med tanke på hur lite utrustning det finns här, men kul! 🙂

*  ett serverrum där infrastruktur i form av switchar, brandväggar, servrar etc kommer att stå och puttra. Det är förberett för extra kylning i serverrummet.

*  förberett med tomrör ut till gatan för fiberanslutning (nätverk)

*  infrastruktur för övervakning och larm, inte för att vi egentligen har så mycket att skydda (”alla” tillgångar har ju bränts av på vårt projekt 🙂 ), utan snarare som en förberedelse på vad som kan komma längre fram. Larm är ju givetvis inte kopplat mot traditionell telefoni, det vore inte så genomtänkt.

*  ett ”state of the art” tjuvlarm, det går inte att röra sig en meter utan att sensorerna ”ser” det

*  utplacering av högtalarutgångar för media

*  möjliga TV-placeringar i vardagsrummet kommer att förses med eluttag, nätverksuttag, TV-antennuttag samt för anslutning av signal från högtalare i TVn för vidare koppling mot förstärkare och ut mot högtalarna.

*  ett flertal platser förses med tjocka tomrör, främst tilltänkta för att dra HDMI-anslutningar. Allt ”trattas” ner till serverrummet.

*  c:a fem telefonanslutningar. Vi avser inte att köra IP-telefoni, det är fortfarande för instabilt. Eftersom huset är fyllt med trådbundna nät så kan vi göra det längre fram om så önskas.

(jag hade vissa funderingar på att vi skulle köpa webbservermodulen RCU-11 till jordvärmepumpen från Nibe, men efter ”förhandling” med SX så gav jag mig 🙂 , däremot sitter det faktiskt ett nätverksuttag bakom värmepumpen. Man vet ju aldrig… 🙂 )

Personligen tycker jag inte att det är riktigt klokt med s.k. ”kloka hus”, mest för att de leverantörer som finns tar hutlöst betalt.

Kort och gott:  när byggprojektet är avslutat så börjar nästa projekt – integrationsprojektet. Det projektet är dock rent nöjesrelaterat och lär ta något år. Det ska byggas såväl mjukvara som hårdvara för ändamålet. Det ska bli kul!!! 🙂