Är det värt allt besvär?

Frugan frågade mig för någon månad sedan om jag trodde att vi, med den efarenhet och vetskap vi har nu om bygget, skulle ha köpt tomten då för två år sedan. Jag svarade spontant: ”Utan tvekan”. Efter att ha funderat en vecka så ångrade jag mig. Det hade faktiskt varit med viss tvekan.

Att gå igenom ett sånt här projekt är otvivelaktigt en mycket stor påfrestning. Hela tiden är det nya saker att hantera; skaffa bygglov, rivningslov, marklov etc, budgetera, hitta en byggare, förhandla, hitta en kvalitetsansvarig, hitta en konstruktör, ta fram en energibalansberäkning, se till så att lagar följs på arbetsplatsen (för du som byggherre ansvarar för det), följa upp, följa upp, följa upp.
Hela tiden ska man själv vara med och leverera, tex genom att rita ut på ritningarna var man ska ha eluttagen, spottarna, strömbrytarna, belysningen, takdosorna, spisen, kyl/frys, nätverksuttag, telefonjack, TV-antennuttag, satellituttag osv osv osv, en annan gång är det hur golvslingorna ska dras (dvs vilka sektioner som ska finnas), var handukstorkar ska placeras, var avloppen ska placeras, toalettstolarna, dragdörrar till fasta garderober… Är det inte det så ska man verifiera att offerter på tex fönster är korrekta och att det säljande företaget har fått med allt som man dels har skrivit till dem, dels pratat med dem om och trots detta finner man att hälften (eller mer) inte är gjort. En annan gång är det att arkitekten har ritat in större fönster än vad som går att beställa. Detta pågår hela tiden och ska hanteras. Det är nästan som att ha ett oavlönat jobb vid sidan om.

Det här konsumerar en, det tär på relationerna man har till kompisar, familj, släkt osv, det tär också tidvis på relationerna till de som ingår i projektet, medarbetare, leverantörer osv. Det är helt enkelt periodvis jobbigt på det personliga planet.

Beställer man ett kataloghus så är det förmodligen mycket enklare, men bygger man fritt så som vi gör, så har man tidvis ett smärre helvete (känns det som). Ska man dessutom, som vi, ha ett gjutet mellanbjälklag så måste ALLT sitta klockrent innan allt gjuts.
Å andra sidan får man så mycket mer av att bygga fritt jämfört med ett kataloghus.

Tänk på hur du vill att ditt liv ska te sig innan du beslutar dig för att realisera din dröm. Är det värt det? För vår del så vet vi ju inte än, vi hoppas såklart på det…

En sak är dock säker – vi kommer aldrig att göra om det igen! DET är det enda som vi vet riktigt säkert!